В никакъв случай не се считам за опраскана, защото смятам, че аз съм това с решенията, които взимам, с изборите, които правя и с мнението, което изразявам. Това каза в предаването „Тази сутрин” бившият представляващ Висшия съдебен съвет Соня Найденова.

"Винаги съм смятала, че ангажиментът ми не само като представляващ, бидейки такава от началото на мандата на този съвет до някое време на вчерашния ден, че работата в един колективен орган изисква чувство за колективизъм и на първо място всеки от членовете му трябва да постави интереса на институцията и да работи за този интерес.

Не мисля че има някакъв проблем, истинските мотиви могат да разяснят само тези 12 членове на Висшия съдебен съвет, които вчера направиха това изненадващо предложение.

В израз на откритост е хубаво тези 12 предложители да публикуват своето предложение с мотивите, за да може всеки да ги прочете и да си направи своите изводи", добави Соня Найденова.

Тя каза, че е прочела мотивите и обобщени в едно изречение се свеждат най-общо до това, че конституционните промени ангажират Висшия съдебен съвет в заложените в Конституцията срокове да реализира тези конституционни промени и съдебната реформа и това налага смяната на представляващия член от мен с друг член.

По-важното в това, което се случи в рамките на вчерашния ден, е да си направим някакви изводи каква би могла да бъде другата причина, освен мотивът, който се изрази, заяви Соня Найденова.

„Хубаво е да знаем какво прави представляващия защото може би не всички негови задължения, които са допълнителни към тези на всеки един от членовете на ВСС са известни.

Представляващият Висшия съдебен съвет при отсъствие на министъра на правосъдието свиква заседанията, одобрява дневния ред, води заседанията, подписва пълния стенографски протокол, с всички взети решения и направени изказвания. Наред с това по силата на закона и правилника за дейността на ВСС той изпълнява всички тези функции, които изпълнява един ръководител на една организация без, разбира се, представляващия да е ръководител. Той е със статут пръв между равни. Той не може по никакъв начин със своите действия да накърнява правата на останалите членове на Висшия съдебен съвет, но изпълнява освен всички допълнителни административни функции и осъществява, представлява институцията в комуникация с други държавни органи, международни организации".

Това което се случи вчера в някаква степен е показателно, каза още Найденова и допълни:

"И ден преди това, размишлявайки върху цялата тази случка с изпратения смс от миналата седмица, изразих едно свое предположение, че той може би изразява един механизъм на начин на взимане на решения във Висшия съдебен съвет и това, което се случи вчера в някаква степен може би потвърди тези мои размисли, защото по начина и по време, както се взе вчерашното решение, осветли един по-различен механизъм на взимане на решения, което само трябва да се внесе и формално да се гласува и да наруши всички тези принципи и заявки, с които членовете на ВСС излязохме още от началото, а именно за прозрачност, предвидимост, откритост и мотивираност при взимане на решения".

Все още не е ясно кой изпрати смс до Бойко Борисов, каза Найденова.

"Вчера 10 от членовете на ВСС отправихме официално искане да се изиска разпечатка от мобилния оператор. Причината, заради която свиках работното заседание в понеделник беше след обсъждане на кризисния щаб в петък да се вземе консенсусно решение да защитим институцията, но такова съгласие не беше постигнато в понеделник и затова тези 10 души решихме да предприемем тези мерки.

Ще остана член на ВСС, защото съм поела такъв ангажимент да казвам това, което мисля. По въпроса за оставката имах възможност да заявя, не намирам такава причина".

Когато има нещо, с което не сме съгласни – ние не трябва да бягаме и да подаваме оставка, а трябва да се борим и да отстояваме нашата позиция, коментира Найденова и допълни, че демокрацията е демокрация затова, защото е управление на мнозинството, което обаче зачита правата и на малцинството.

Според Соня Найденова "скандалът с смс- а е част от поредица действия, които целят да компрометират ВСС в навечерието на публикуване на доклада на ЕК, за да може ВСС да е именно институцията, която да понесе най-много негативи и да се замъглят негативите, които в този доклад ще понесат и други институции".