И тази нощ въздухът над София е бил замърсен, сочат данни на сайта за изследване на качеството на въздуха aqicn.org.

Според данните към 9:00 ч. в „Красно село“, „Павлово“, „Надежда“ и „Дружба“ той дори е бил нездравословен.

Снимка: aqicn.org

Снимка: aqicn.org

Снимка: aqicn.org

Снимка: aqicn.org

Нивото на замърсеност е достигнало до седем пъти над допустимите норми – пределно допустимата концентрация за фини прахови частици е 50 µg/m3, а тази нощ измервателни станции в „Дружба“, „Павлово“ и „Красно село“ са засекли нива над 350 µg/m3, а в „Младост“ – 250 µg/m3.

Чист въздух е измерен единствено на Копитото.

Снимка: aqicn.org

Каква е причината?

Моторните превозни средства, но и отоплението на въглища, дървесина и нафта са сред причините за замърсяването на въздуха. Допълнително, мъглата задържа праховите частици близо до земята.

Лекарите припомнят, че всички хора с дихателни проблеми е добре да използват предпазни маски в дните със силно замърсяване на въздуха.