Социалното министерство започна проверка на дейността на Центъра за настаняване от семеен тип във Велинград след разследването на bTV, излъчено в петък, съобщиха от ведомството. Материалът разкри зловещите условия, в които живеят децата там, както и редица примери за груби злоупотреби с европейски средства.

„По сигнала на bTV за неправомерно изразходване на европейски средства в Центъра за настаняване от семеен тип в гр. Велинград вече е разпoредена проверка и резултатите от нея ще бъдат обявени публично. Екипът на МТСП ще бъде безкомпромисен към всички нарушения и към нецелесъобразното изразходване на европейски средства”, заяви зам.-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова, която контролира работата по европейските фондове.

Тя потвърждава необходимостта децата с увреждания и децата, лишени от родителски грижи, да бъдат изведени от институциите, защото настаняването им в центрове от семеен тип ще им предостави грижа в среда, близка до семейната.

„Имаме нужда от помощта на медиите, както да сигнализират за случаи на нарушения при реализирането му, ако има такива, така и във формиране на положително отношение в общността за възприемане на тази интеграция. Децата лишени от родителски грижи са наши деца и като такива всички ние трябва да положим усилия да ги интегрираме, а не да ги изолираме“, коментира и и зам.-министър Лазар Лазаров.