Нов размер на социалната пенсия за старост ще определи днес служебното правителство на редовното си заседание.

Увеличението ще е с 5%. Сега социалната пенсия за старост е в размер 141 лв., а от 1 юли ще стане 148 лв.

Промяната ще доведе до увеличение на пенсиите, които не са свързани с трудова дейност. Те са за военна и гражданска инвалидност, социалната пенсия за инвалидност и персоналната пенсия.

Ще се повишат и добавките към пенсиите, които се определят като процент от социалната пенсия за старост. 

Общо увеличение ще получат 128 хил. пенсионери.