След разследване на bTV за опасни отпадъци в Панагюрище регионалната екоинспекция дава собственика им на прокурор. Днес оттам провериха спазени ли са предписанията им. 

В склада в Панагюрище все още се намират част от опасните контейнери.  Собственикът на отпадъците ще бъде даден на прокурор за престъпление по член 353 б, според който човек, който управлява отпадъци не по установения ред и с това застрашава живота и здравето на трети лица, се наказва с до пет години затвор.

Преди две седмици bTV първа ви показа как на площадката на военно предприятие и в склад в Панагюрище на метри от къщите се съхраняват незаконно опасни отпадъци, химикали бои строителни материали варели с токсични и запалими отровни вещества. Съдове с химикали с изтекъл срок, някои от които със страна на произход от Южна Африка.

Днес изтече последният срок, в който собственикът им трябваше да ги изнесе от двата склада. Проверката на екоинспекторите обаче установи, че предписанията не са спазени и много от отпадъците са все още на същото място.

„Пломбите стоят, инсталацията не е използвана, но предписанията не са спазени, не е изнесено оборудването”, посочи Станислав Петров, гл. инспектор от РИОСВ Панагюрище.

Освен написаните вече пет акта за до 106 хиляди лева, ще бъдат написани нови- за неизпълнение на старите. Ще бъде сезирана и прокуратурата. Собственикът на отпадъците не дойде на проверката. Обадил се и казал, че е в болница.

В другия склад предписанията също не са изпълнени, макар че една трета от отпадъците са изнесени. Борис Келешев, собственик на склада, уточни, че са останали само боите.

Актове на собствениците на складовете не са съставени.

Изнесените отпадъци пътуват с четири камиона в неизвестна посока, предполага се, че ще бъдат изхвърлени на територията на Софийска област, за което екоинспекторите от Пазарджик ще информират своите софийски колеги.