Директорът на Главна дирекция „Национална полиция“ (ГДНП) Николай Хаджиев е бил освободен от поста. На негово място е назначен главен комисар Станимир Станев.

Николай Хаджиев е преназначен на друга позиция в системата на МВР. Той беше назначен на поста през юли миналата година, след като предишният директор Христо Терзийски стана министър на вътрешните работи.

Главен комисар Станимир Станев е завършил висше образование в ТУ - Габрово през 1996 г., с образователно-квалификационна степен “Магистър”.

На служба в МВР е назначен на 26 септември 1992 г. Последователно е заемал изпълнителски и ръководни длъжности в дирекция на Националната полиция, Генерална дирекция „Полиция“, Главна дирекция “Охранителна полиция”, Главна дирекция “Криминална полиция“, дирекция “Специализирани полицейски сили” - ГДНП, ОДМВР-Пловдив и ОДМВР-Кърджали.

През 2020 г. е преназначен на длъжност зам.-директор на Областната дирекция на МВР в Кърджали.