През третото тримесечие на 2021 г. броят на починалите е 30 071, а коефициентът на обща смъртност - 17.5‰.

Спрямо същия период на миналата година смъртните случаи се увеличават с 4463, или със 17,4%, докато спрямо второто тримесечие на 2021 г. намаляват с 4276, или с 12.4%, показват данни на НСИ.

Смъртността при мъжете е по-висока в сравнение с тази при жените.

Най-висока смъртност през третото тримесечие на тази година е регистрирана в седмицата 13-19 септември – 2833 смъртни случая. Това е и най-високата стойност за третото тримесечие през периода 2016-2021 г.

През третото тримесечие на периода 2016-2021 г. възрастовото разпределение на починалите лица се запазва сравнително еднакво във възрастовите групи до 69 навършени години. Наблюдаваме нарастване на относителния дял на починалите във възрастовите групи от 70 до 79 години.

Във всички области на страната, с изключение на Смолянска област, се наблюдава увеличение на броя на починалите лица през третото тримесечие на тази година.

С най-висок прираст са областите Велико Търново (39,4%), Търговище (38,2%), Разград (36%), Габрово (30%) и Ловеч (28,7%).

 С най-нисък прираст са областите Добрич (0,1%), Видин (0,6%), Кюстендил (5%), Плевен (9,5%) и Пазарджик (12%).

През третото тримесечие на 2021 г. в сравнение с второто тримесечие на годината в 26 области на страната се наблюдава намаление в броя на починалите. С най-голямо намаление са областите Монтана (-18,9%), Враца (-17,3) и Шумен (-17,2%). В останалите две области е налице увеличение - Велико Търново (3%) и Разград (2,6%).