От момента на встъпването си в длъжност министърът на околната среда и водите Юлиян Попов е единствено и само гражданин на Република България. Това се посочва в официален отговор на Попов до министър-председателя на сигнал, подаден от Яне Янев.

В сигнала е посочено, че „Юлиян Попов – служебен министър на околната среда и водите, все още е поданик на Обединеното кралство, което е несъвместимо със заеманата от него публична длъжност”. Декларацията на Попов за отказ от британско гражданство е вписана в британската гранична служба (UK Border Agency) съгласно Закона за британската националност на 07 март 2013 г.
Съгласно същия закон след вписване на декларацията деклараторът престава да е британски гражданин.

Хипотезата - ако в срок от шест месеца от вписването деклараторът не придобие друго гражданство, същият остава британски гражданин – не се отнася до министър Юлиян Попов, тъй като в момента на вписването той е имал друго гражданство – българско.

Тази информация е потвърдена от британското посолство в София с писмо, изпратено по електронна поща до МОСВ.