Започна ремонтът на част от опасните участъци по пътя за Триград. 

Предвидено е изграждане на рампа, по която хората от селото да преминават в района.

Пътят към Триград пропадна преди 5 месеца вследствие на поройните дъждове. Ремонтът беше отлаган няколко пъти.