Патова ситуация и липса на яснота в Гълъбово след принудителното спиране на „Брикел”.

Граждани настояха веднага да бъдат направени екоинвестиции, за да бъде сведено до минимум замърсяването, а от дружеството увериха, че работят по въпроса и до две години ситуацията в града ще бъде различна. 

На среща между община, ръководство и граждани стана ясно, че най-голямото притеснение на хората е  свързано  с изгарянето на отпадъци на територията на „Брикел”. 

Гражданите не желаят да се горят боклуци, които са опасни за тяхното здраве. Те също така искат мерки, които да ограничат запрашаването и миризмата на сяра. 

Изпълнителният директор на „Брикел” Янилин Павлов обясни, че от РИОСВ – Стара  Загора е получено разрешение за експериментално изгаряне на RDF, съвместно с въглища. „Стартирахме на 28 юли експеримента, но го спряхме по наше искане”, посочи Павлов.

Централата е спряна заради горенето на биомаса, а не на отпадъци. Според комплексното разрешително, дружеството няма право да използва такъв вид гориво.

Ако се стигне до затваряне на централата, без работа остават 1400 души, А под въпрос през зимата ще бъде отоплението в детски градини, училища, болницата и социалните заведения.

Няма алтернативен вариант, защото цялата производствена система на парното е собственост на „Брикел”, посочи кметът на Гълъбово – Николай Тонев.

Срокът на централата да отстрани съхраняваните неразрешени в комплексното й разрешително горива, е до 25 септември.