След случая Нотариуса се появи въпросът - как човек може да промени ЕГН-то си? Според официалните данни броят на сменените лични номера у нас е колко населението на град като Шумен.

Законът разрешава смяна на Единния граждански номер в три случая:  грешка в датата на раждане, в 9-тия знак, който посочва пола, или при осиновяване.

Почти 95 000 са променените ЕГН-та към момента у нас, сочат данните на регионалното министерство. 

"Много интересно, че през 90-те години има голям бум на смяна на ЕГН-та, защото тогава едната голяма причина са били "черните печати" за визи, когато българите пътуваха в Европа с визи до 2004 г.", каза адвокатът Петромир Кънчев.

Смененият номер се отразява и на съдебното ни досие.

"Получаваме свидетелство за съдимост, в което пише "неосъждан". Което е важно за пред работодателите, важно е ако има друга присъда, друго дело наказателно, дали имаш предишни зависи какво ще бъде наказанието, което наказателният съд ще ти наложи. Нещо подобно се е случило с Мартин Божанов", добави Кънчев.

Процедурата при смяна на името е сходна. Лицето получава частично нова идентичност, която обаче не важи пред държавни институции.