Договорът за управление на директора на Държавно ловно стопанство „Дикчан“ в с. Сатовча инж. Пламен Поюков е прекратен със заповед на директора на Югозападното държавно предприятия (ЮЗДП), съобщи пресслужбата на горското ведомство в Благоевград.

Преди два дни bTV излъчи разследване, което показа, че в Сатовча действа скандална схема за незаконна сеч с участието на държавни служители, които системно узаконяват незаконно изсечени дървета, вместо да санкционират нарушителите.

Според съобщението от ЮЗДП до решението за прекратяване на договора на Поюков се е стигнало след констатирани нарушения при извеждане на сечи в стопанството и извършени нарушения на действащото законодателство, изразяващи се в неупражнен контрол и допускане на системни нарушения, от които са настъпили неблагоприятни последици за държавното предприятие и териториалното поделение.

Основание за освобождаването на инж. Поюков са и нарушения в организацията на други дейности в стопанството.

Установено е назначаване на служители с временни трудови договори по заместване, като някои от тях са без необходимия образователен ценз, както и липса на приемно-предавателни протоколи между титуляри и заместващи. Това според проверяващите е предпоставка за нарушения в горски територии.

В лесокултурната дейност са констатирани некоректно изготвени технологични планове за есенна подготовка на почвата за 2017 г. и пролетното залесяване за 2018 г., информират още от ЮЗДП.

Временно стопанството ще се управлява от зам.-директора инж. Здравко Камбошев.