Конституционният съд образува дело по искане на състав на Софийския районен съд за установяване на противоконституционност на разпоредба от Закона за изменение и допълнение на Семейния кодекс, става известно от съобщение на сайта на съда.

Искането е едно от първите отправени, съответно новите разпореди в Конституцията, според които съдебен състав има право да сезира Конституционния съд при съмнение за противоконституционност.

До края на декември Семейният кодекс даваше възможност на човек, който е навършил 16 г. да сключи брак с разрешение на районния съдия, когато важни причини го налагат. Почти в 100% от делата важна причина беше, когато момичето очаква дете. На делото районният съдия изслушваше двойката, техните родители или попечители.

Това беше възможно до последните промени в Семейния кодекс, които бяха приети през декември. Те основно засягаха осиновяването, но между първо и второ четене отпадат текстовете за сключване на брак от непълнолетни.

Настоящото искане е отправено от Софийския районен съд във връзка с отмяната на възможността, при изключение и важни причини, да е възможно сключването на брак на лице, което е навършило 16 години. Казусът, дал повод за искането, е дело, образувано по молба на непълнолетна, на 16-годишна възраст, с искане да ѝ се разреши да се омъжи за 20-годишен младеж.

Излага се като важна причина за сключване на брака обстоятелството, че молителката има дете от мъжа. Делото е започнало преди законовите изменения. От районния съд посочват, че закон, отменящ действащ, е годен предмет на контрол за конституционосъобразност, независимо от влизането му в сила, тъй като запазва самостоятелно значение.

Съдът отправя искане отмяната на текстовете от Семейния кодекс да бъде обявена за противоконституционна, тъй като е в противоречие с Конституцията.