Водата от чешмите в карловските села, които приливна вълна заля в началото на месеца, вече е годна за пиене. Това съобщиха от здравната инспекция в Пловдив.

Направени са две последователни проби, които са показали добри физико-химични и микробиологични показатели. За това здравните служби вдигат забраната за използване на водата за битови нужди.