Частният дом за стари хора в столичния квартал „Драгалевци“ не разполага със задължителния по закон екип от специалисти, за да извършва дейност. Това е едно от нарушенията, установени от Агенцията за качеството на социалните услуги при проверката в частната социална услуга на 8 октомври. 

Проверката в дома запозна, след като близки на потребител алармираха медиите за извършен побой. От прокуратурата започнаха също проверка по случая.

По време на инспекцията е станало ясно още, че персоналът на дома се състои от трима санитари и управител, а настанените са 32 души. Проверяващите са категорични, че това е крайно недостатъчно, за се осигури задължителната по закон 24-часова грижа.

Станало е ясно, че възрастните хора не са настанявани в дома по свое желание, което нарушава правата им. Договорите за ползване на социалната услуга не са сключени с тях, а с трети лица, което е грубо нарушение на законодателството. 

Не са изготвени индивидуални оценки и индивидуални планове за подкрепа на потребителите.

„В дома са настанени стари хора, хора с деменция и шест души с психични разстройства. Това също е грубо нарушение на законодателството и предвид психичната болест и деменцията на част от потребителите е предпоставка за конфликти и инциденти“, уточняват от Агенцията за качество на социалните услуги.

Това е втора проверка на институцията. При първата са били установени нарушения и издадени задължителни предписания със срок за изпълнение 30 септември.

„При извършената втора проверка е било установено, че задължителните предписания не са изпълнени. Управителят на дома е предоставил на агенцията невярна информация относно изпълнение на предписанията. Това е причина да бъде съставен акт за административно нарушение. Предстои издаване на наказателно постановление и глоба в размер на 3000 лева“, посочват проверяващите.

На фирмата, управляваща дома за стари хора в „Драгалевци“, няма да бъде издаден лиценз за предоставяне на социални услуги. Крайният срок, в който домът трябва да спре работа, е 1 януари.

До настоящия момент от институцията са извършили проверки в 50 частни домове за стари хора и са наложени санкции на трима частни доставчици в общ размер от 13 500 лева.