Независимо от войните около нас, туризмът в България се възстановява. Това констатират от туристическия бранш у нас.

Класациите показват, че българските хотели вдигат репутацията си, а оттам и заетостта на легловата база. 

Браншът продължава да изпитва остър недостиг на кадри, но хотелиерите са оптимисти, че след резкия спад заради COVID-19 пандемията страната ни възвръща атрактивността си като туристическа дестинация. 

При отбелязване на 20-годишнината на знаков столичен хотел беше посочено, че преди 20 години в София е имало трийсетина хотела, а днес те вече са осемстотин.