23 МИР е рекордьор по избирателна активност на изборите

В Националния дворец на културата се обработват изборните книжа от 23 и 25 МИР в София. 

Организацията там е много добра. На територията на 25 РИК вече 280 от секциите са обработили протоколите си. 

Допуснатите грешки в протоколите са малко.