Учениците, завършили средно образование тази година, трябва сами да платят здравните си осигуровки, ако не са започнали работа веднага.

Това напомнят от приходната агенция. Здравните осигуровки през 2019 г. са 22 лева и 40 стотинки на месец. Това касае завършилите училище до влизането им в университета.

Осигуровките се превеждат на държавата до 25-о число на месеца.

Наскоро завършилата Стефани вече е платила накуп здравните си осигуровки за трите месеца.

„Ако се получи това прекъсване и ни спрат здравните осигуровки, не дай си Боже, ако се случи нещо лошо, ще трябва да си поемаме всичко от собствения джоб, което тук не е много евтино", обясни Стефани.

Не самата тя, а работодателят е покрил задълженията на Ася. След дипломирането започва работа на трудов договор с това условие.

„В училище трябва да почнат да го споменават. Все пак те носят някаква отговорност до XII клас и тези три месеца някой трябва да ги спомене, защото е възможно дори родителите да не са запознати”, смята Ася.

За тези месеци младежите, които не са започнали работа, не са нито ученици, нито студенти, които се осигуряват за сметка на държавния бюджет.

„Опасността идва от това, че ако има три месеца без здравно осигуряване, на четвъртия месец човек губи възможността да ползва здравна осигурителна помощ. Месец повече ще направи така, че ако човек потърси медицинска помощ в някое болнично заведение, тя ще му бъде отказана безплатна, а ще бъде платена”, обясни говорителят на НАП Росен Бъчваров.

Дори и изгубени, здравните права могат да се възстановят при плащане на трите вноски назад, но за това време се начислява лихва.