Сериозен скок на плащанията с банкови карти отчитат Българската народна банка и търговците. Тенденцията е устойчива, независимо от намаляването на икономическата активност и свитото потребление.

Предварителните данни на БНБ сочат 10-процентен ръст на броя на операциите с карти спрямо същия период на миналата година.

Най-сериозен е ръстът на плащанията с карта в хранителните магазини. Една от големите вериги отчита, че през май 2020 г. 40 процента от плащанията са били с карти, при 27 на сто миналата годината. През ноември процентът е 38 при 28 на сто миналата година.

Избягването на плащания в брой е сред противоепидемичните мерки в магазините.

„Картовите плащания при нас нарастват от много време. Факт обаче е че по време на пандемията са с ръст повече от 35 процента. Това преди години беше в порядъка между 2 и 20. Насърчаваме ги и ние да се плаща с карта, за да не се налага да се пипат пари, за да се предпазим от разпространяването на вируса“, коментира финансовият директор на търговска верига Янислав Стойчев.