Студент на УНСС обвини преподавателка, че е писала тройки на негови колеги, предали празни изпитни листове. И студентът, и професорът са предложени за наказание. 

В разгара на изпитната сесия в УНСС студент разказва в профила си как е преминал изпитът по „Геоикономика и регионално развитие”. 

По думите му малко след началото на изпита преподавателят отправя предложение "хората, които искат оценка Среден (3), да напуснат залата и да оставят празните си листа пред нея". "След още 10 минути бе отправено същото предложение и за оценка Добър (4)", пише студентът. 

Вътрешна комисия в университета се самосезира и започва проверка.

„Това, което установи комисията, е, че наистина има празни листи, но има и студенти, които твърдят друго”, каза Кристиян Маджуров, председател на Студентския съвет на УНСС. 

Правилникът на университета дава право на студентите да се освобождават от изпит само ако имат поне Добър (4) от текущия контрол през семестъра. В случая професор Докова е зачела оценките от текущия контрол, въпреки че са по-ниски от допустимото. 

Комисията е предложила на ректора проф. Соня Докова да бъде наказана. Още преди приключването на проверката обаче тя е подала оставка. Така напуска поста си и като шеф на катедрата.

„Тя е в пенсионна възраст, има право да го направи. Огорчена е от случая, тъй като тя е смятала, че помага на студентите”, заяви доц. Миланка Славова, зам.-ректор на УНСС. 

Студентът, разпространил случая в социалните мрежи, също е предложен за наказание,  защото не е спазил вътрешния ред и е уронил авторитета на университета. Изпитните резултати няма да бъдат анулирани.