Скална маса затрупа част от велоалеята във Враца. Ползването й от граждани временно е ограничено. Сформирана е комисия от служители на Община Враца и експерти от “Геозащита”, която ще извърши оглед на целия терен, за да се набележат конкретни мерки за обезопасяването на велоалеята.

Снимка: Община Враца

След извършването на огледа, ще се предприемат действия по разчистването на падналите скали, съобщиха от общината.

Снимка: Община Враца