Милиони похарчени за спортна зала, чието изграждане и стигнало до кота нула, съобщиха зрители на bTV. 

Строителният обект се намира в Мездра, а по-нататъшното му финансиране е под въпрос.

Изграждането на спортна зала в града започва преди тринайсет години. Планирано е като модерно съоръжение за шестнайсет вида спорт и е със срок на завършване през 2015 г. В момента обектът е на кота нула.

Първоначално обществената поръчка е за малко над 9 млн. лв. Вложени са 2,5 млн. лв., а  договорът с изпълнителя е прекратен.

Преди 6 години общината кандидатства за ново финансиране, но следва и ново спиране на строителството. Така районът около залата постепенно се превръща в сметище.

По мнението на бившия общински съветник Трифон Петров теренът не е подходящ за подобно съоръжение.
Кметът на Мездра Иван Аспарухов отрича да има проблем с подпочвени води и твърди, че единствената причина обектът да е все още на хартия, е в липсата на финансиране.

Вариантите за доизграждане на залата са заем или извънредно министерско постановление. Междувременно промени в строителните изисквания налагат преработване на първоначалния проект и водят до оскъпяването му.