Министрите на финансите Асен Василев и на регионалното развитие Виолета Комитова сезираха главния прокурор Иван Гешев за нарушения при разходване на бюджетни средства от АПИ, съобщиха от МФ в съобщение до медиите.

Нарушенията са установени в ход на съставянето на анализ.

В сигнала до главния прокурор са посочени случаи на значително надхвърляне на прогнозната стойност на договори, които са сключени с обществени поръчки.

Справка сочи, че Агенцията е възложила допълнителни и извънредни задания многократно над стойността на сключените договори, като в 40 договора надвишението е общо 2,9 млрд. лева над стойността им.

При одобрен бюджет на АПИ за текущ ремонт и поддръжка за 2021 г. в размер на 382 млн. лв., Агенцията е възложила дейности на стойност близо 2,9 млрд. лв., като от тях 1,45 млрд. лв. са поети ангажименти през 2021 г. и 1,4 млрд. лв. за 2022 и следващите години.

В сигналът се посочват също примери за многократно надвишаване на предоставените гаранции за изпълнение на договорите, без необходимите допълнителни споразумения.