Ще спрат ли преписването на матурите новите мерки за сигурност?