Ще се стреснат ли нарушителите на пътя от новите глоби и санкции?