Парламентарната комисия по здравеопазване прие на първо гласуване промени в Закона за здравето, които гарантират правата на пациентите, страдащи от психични заболявания. Те предвиждат гарантирани права на пациентите с психични заболявания, като ще се създадат комисии за психично здраве към общинските съвети на общините у нас.

Тези комисии ще имат за цел да следят дейността на лечебните заведения и да помагат за ресоциализацията на хората с психични разтройства. При установени нарушения, комисиите ще уведомяват здравния министър и прокуратурата.

Исканията за задължително настаняване на пациенти в психиатрично заведение ще се разглеждат от съдии, които притежават специална подготовка. 

А за тези, които вече са вписани в лечебно заведение, законът предвижда закрила от всякаква форма на жестокост. Това включва всяка форма на нечовешко, жестоко,  или унизително отношение, както и налагане на наказание спрямо хората с психични разстройства по време на лечението им. 

Според законопроекта се забранява и използването на хирургични методи за промени в нервната система на пациентите с цел постигане на определени психични характеристики.

Освен това промените включват и финансиране от 2 млн. лв. за 273 пациенти, които живеят в психиатричните клиники. За догодина се предвиждат да бъдат отпуснати 30 млн.лв за психиатрична помощ в страната.

„Тези средства не може да се изразходват през тази година, тъй като все още няма разписан стандарт, по който да стане разходването им, но се очаква той да бъде изработен до края на тази година“, каза председателят на временната комисия за защита на правата на психичноболните пациенти, проф. Костадин Ангелов.