Ще помогне ли новият онлайн регистър с обекти за развитието на туризма?