Шести блок на АЕЦ „Козлодуй“ отново работи. Рано тази сутрин мощността е включена в енергийната система на страната.

Блокът беше спрян планово на 10 декември, след като бяха регистрирани индикации за пропуск на топлоносител в трети парогенератор.

Извършените проверки показват, че системите и съоръженията на блока работят нормално.

Съгласно технологичния регламент, мощността на шести блок се повишава поетапно. Пети блок продължава да работи с пълно натоварване на мощността.

Спирането на шести блок не създаде проблеми с електрозахранването в страната.