Служебния премиер Огнян Герджиков назначи още няколко зам.-министри. Така Любомир Иванов, директорът на Националния център по подготовката и провеждането на българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г., влиза в екипа на служебния външен министър Ради Найденов.

Работата му по подготовката на българското председателство на ЕС поема сегашният заместник-директор на центъра Яна Дочева – до назначаването на титуляр на овакантения пост.

Любомир Иванов вече е бил външен зам.-министър – в периода 2002 – 2004 г. Тогава той беше и главен преговарящ по присъединяването на България към НАТО.

Дипломат от кариерата, Иванов работи в МВнР от 1983 г.

Трима заместник-министри бяха назначени в Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ): Валентина Върбева, Виолета Комитова и Любен Дичев.

Валентина Върбева е заемала различни длъжности в МРРБ, Агенция „Пътна инфраструктура” (АПИ), Министерството на финансите и БДЖ. Има опит в управлението на проекти и договори за изпълнения в сферата на строителството, в организацията и управлението на процедури за възлагане на обществени поръчки, одит на системите за управление на средствата от ЕС, оценка на риска и анализ на бизнес процеси. Върбева има висше образование по специалност „Квантова електроника” от СУ „Св. Климент Охридски”.

Виолета Комитова е доцент от Университета по архитектура, строителство и геодезия в София.

Любен Дичев е работил в структури на държавната администрация и в частния сектор. Има магистратура по национална и международна сигурност от Нов български университет, както и бакалавърска степен по стопанско управление в УНСС.