Съветът за електронни медии (СЕМ) избра Бетина Жотева за председател за втори път.

Четирима души са гласували „за“ нейното преизбиране, а един се е въздържал.

Преди година Жотева смени на председателското място София Владимирова.

Мандатът на членовете на СЕМ е шест години, като трима от тях се избират от народното събрание, а двама – от президента. Председателят представлява съвета и подписва актовете му, както и да контролира изпълнението им.