Съветът за електронни медии (СЕМ) трябва да избере генерален директор на БНТ. Всички 8 кандидати бяха изслушани и представиха пред медийния регулатор концепциите си за развитието на телевизията през следващите три години.

Кандидатите са Сашо Диков, Ирина Величкова, Сашо Йовков, Василена Матакева, Емил Кошлуков, Венелин Петков, Красимир Ангелов и Светлана Божилова.

За да бъде избран нов генерален директор на обществената телевизия, той трябва да получи най-малко три гласа от състава на СЕМ. Ако никой не получи толкова, един час по-късно се насрочва второ заседание.

В случай че и на него не бъде избран генерален директор, един час по-късно се насрочва още едно заседание. Ако и на третото поредно заседание не бъде избран генерален директор на БНТ, процедурата се прекратява.

Мандатът на настоящия директор Емил Кошлуков изтича на 10 юли.