До година ще бъде изградено квантово-комуникационна мрежа от София до Гърция. По нея ще може да се предава секретна информация между държавни и неправителствани институции. Като това е най-сигурният начин, защото не може да има „разбиване“ или „хакване“.

„Квантовата комуникация  е първата по рода си технология, която ще гарантира пълна защита на информацията в сферата на киберсигурността“ - казва вътрешния министър Калин Стоянов.

Тази специална мрежа мрежа се реализира под координацията на Европейската комисия. МВР ще е част от органите които, изграждат наземното трасе.