Повече от 13 часа съдиите у нас избираха първите 6 члена на новия Висш съдебен съвет - от квотата на съдебната власт. 441 магистрати се събраха в зала 3 на НДК, за да дадат своя принос за избирането на следващия „парламент на съдебната система”.

Делегатите обаче не се оказаха особено ефективни в работата си на срещата. Те повториха сценария на депутатите отпреди няколко дни, когато изслушванията на кандидатите и различните процедури около новия ВСС продължиха безкрайно дълго.

Номинираните съдии бяха 18. Изслушването им продължи три часа и половина, като започна чак в късния следобед. Всеки кандидат имаше по 15 минути, за да представи тезата си и да отговори на въпросите.

Изслушване

Първа представи визията си за работата й в новия ВСС Аделина Ковачева. Тя определи като основна цел пред съвета независимостта на съдебната система. „Качественото правораздаване не може да се извърши от зависима съдебна система”, увери тя и допълни, че има огромна нужда от осигуряването на независимост и на отделния магистрат в България.

Величка Цанова пък, съдията от СГС с близо 20-годишна практика, заяви в своето изслушване, че публичността на заседанията на ВСС не е достатъчна.

„Мотивите за вземания на определени решения не се публикуват на страницата на съвета, липсва обсъждането на проекторешенията и мотиви при взимането на определени решения. За по-голяма прозрачност за взимане на решения трябва да има по-голям публичност на въпросите в самите комисии”, разясни виждането си Цанова.

Подобни се оказаха основните проблеми и според останалите кандидати на съдебната власт.

Забавянето в старта на изслушването се породи от факта, че близо пет часа съдиите определяха правилата за работа и начина, по който ще гласуват членовете на ВСС от квотата си. Стигна се до консенсуса, че делегатите ще гласуват с бяла бюлетина, в която по азбучен ред са подредени имената на кандидатите. Върху всяка бюлетина ще се поставя печат, а гласуването става се със знак "X".

На наблюдателите пък бе разпоредено да стоят на разстояние от най-малко 5 метра от комисията по провеждане на изборите, състояща се от 11 членове.

В началото на срещата си в НДК делегатите избраха членове на комисията и едва след това започна изслушването на кандидатите.

Съдиите от Върховния административен съд (ВАС) и Върховния касационен съд (ВКС) Боян Магдалинчев и Албена Бонева председателстват общото делегатско събрание на съдиите. Магдалинчев бе предложен от административния си ръководител и шеф на ВАС Георги Колев, а Бонева – от говорителя на Съюза на съдиите в България Нели Куцкова. Именно Куцкова предложи събранието да бъде водено от двама души.

Гласуване

Изборният ден в крайна сметка започна в 21 часа. 11-членната комисия обяви, че са отпечатани 450 бюлетини и че всяка една от тях ще бъде действителна, ако гласът е отбелязан със син химикал и знака "Х".

Реши се да има пет урни и всяка една да се наблюдава от 2-ма членове на комисията. От административните ръководства на съдилищата у нас едниствено това на ВКС се отказа да гласува, за да няма натиск върху делегатите. То ест, председателят на най-висшия съд в държавата Лазар Груев остана само гост на делегатското събрание.

"Моето лично удоволетворение беше в обстоятелството, вие помните, че имаше месеци, седмици, години, когато аз практически бях сам. Така че, иска ми се, тези, които сега постъпят във ВСС ежедневно, а не кампанийно, да отстояват тази независимост и да я гарантират по отношение на магистратите. Не съм доволен от това, че по-голямата част на събранието неизбежно премина в уточняване на процедурните правила, което скъси времето за същинската дискусия, която ми се искаше да бъде по-дълга", коментира Груев.

Съдиите обясниха процедурното забавяне на вота с факта, че така се презастраховат срещу външна намеса и вътрешно противопоставяне.

"Малко ми е трудно да кажа, защото не са ми потвърдени данните, но има натиск. Вътрешен е, може би е продиктуван от един друг външен натиск чрез хора, които провеждат известна политика, тоест се опитват да се намесят в работата на съдебнат система", коментира Сотир Стоилов.

Изборът на тези 6 члена на ВСС е изключително важен, защото без техните гласове, всяко едно решение на висшия орган може да бъдат оспорвано и да не се приеме поради липса на мнозинство.