В Министерство на здравеопазването се създава нова дирекция за защита на правата на пациентите. Тя ще помогне не само в контрола по спазването на правата на пациентите, но също така, ще може да разработва методологии, програми, стратегии, както и да предлага промени в нормативни актове, посочват от здравното министерство.

Оттам се надяват, че това ще допринесе за подобряване на качеството на медицинските дейности, улесняване на достъпа на пациентите и намаляване на доплащането.

Част от функциите на новата дирекция са да разработва и съгласува национални програми, стратегии и планове в областта на защита правата на пациентите; да извършва анализи и да предлага мерки за подобряване и защита на правата на пациентите; участва в проверки по сигнали и в разглеждането на предложения, свързани с дейността на дирекцията; изготвя анализи на нормативната уредба, свързани с правата на пациентите и  предложения за промени; участва в разработването на системи за оценка на качеството и на резултатите от медицинските дейности, извършени от лечебните заведения; изготвя анализи на проведени проучвания относно удовлетвореността на пациентите; предоставя консултативна помощ по проблемите, свързани с правата на пациентите и други.

Веднага след обнародването на промените в Държавен вестник ще бъдат обявени конкурси за всяка от длъжностите в новата дирекция.