Съветът на Европа с допълнителни препоръки към българската прокуратура.

В същото време, Групата за наблюдение на демокрацията, върховенството на закона и основните права към Европейския парламент, изпрати нови 14 въпроса до българските власти. 

От Съвета на Европа препоръчват по-строги мерки за назначаването и отчетността на независимия прокурор, за сътрудничеството му с МВР и за възможността след края на мандата да бъде назначен за съдия. 

Междувременно, евродепутати питат дали се подготвят промени в обхвата на правомощията на главния прокурор, колко често той се намесва в решенията на подчинените прокурори и кой назначава ръководителя на българската прокуратура.