Групата за борба с трафика на хора към Съвета на Европа (GRETA) представи доклад, в който призовава България да подобри достъпа на жертвите на трафик до правосъдие и обезщетение.

Това е третият доклад за прилагането на Конвенцията за борба с трафика на хора у нас. В доклада се оценява изпълнението на препоръките от предишния доклад от 2016 г.

Отчита се, че е постигнат напредък в някои области, като въвеждането на изменения в закона за борба с трафика на хора и приемането на стратегия. Отбелязва се, че българските власти трябва постоянно да запознават жертвите на трафик с техните права.

В доклада се посочва, че едва една трета от жертвите имат достъп до обезщетения заради високите изисквания. Препоръчва се да се събират доказателства за вредите, претърпени от пострадалите и пълноценно да се използва законодателството за запор и отнемане на имущество за осигуряване на обезщетение. Предлага се да бъде създаден фонд с отнетото имущество от извършителите на трафик, за да се покриват обезщетенията.

В доклада се настоява българските власти да направят необходимото престъпленията срещу трафика на хора да бъдат наказвани ефективно, съразмерно и навременно, а споразумения да се допускат по изключение. Отчита се, че България остава държава на произход за жертвите на трафик и в много по-малка степен крайна цел.

Около 65% от установените жертви за 2015-2019 г. са българки, използвани със сексуални цели в чужбина (Германия, Австрия, Холандия, Белгия, Италия и Швейцария) и в България. Нараства броят на мъжете, жените и децата, извеждани в чужбина, за да полагат принудителен труд, да просят и да извършват престъпления, се посочва в разпространеното обобщение на наблюденията.