Смекчаващите вината обстоятелства имат превес над тези, които утежняват деянието на акушерката, пребила новородено през 2015 г. Това се казва в решението на Софийския апелативен съд, който намали с 2 години присъдата на Емилия Ковачева. bTV разполага с пълния текст на присъдата.

Въпреки че второинстанционният съд „изцяло се съгласява и с направения правен извод по делото от страна на СГС” (осъдил Ковачева на 18 г. затвор-б.р.), магистратите от САС подчертават, че възрастта на жертвата – бебе на само 4 дни, не може да бъде взето първо при определяне на самото престъпление, а след това – и като отегчаващо вината обстоятелство.

Тричленният съдебен състав се обединява около мнението, престъплението не „може да бъде квалифицирано като изключително тежко, защото следва да разкрива особено висока степен на обществена опасност,надхвърляща значително тази на обикновените случаи на същото престъпление”, а и не може да се твърди, че извършителката е непоправима „от гледна точка на основната цел да се поправи и превъзпита осъденият към спазване на законите”.

Така и са изключени най-тежките възможни присъди – доживотен затвор и доживотен затвор без право на замяна.

При своето решение съдът взема под внимание „изказаното съжаление от подсъдимата за случилото се (…) и допълнително събраните положителни характеристични данни за личността на подсъдимата пред настоящата инстанция”.

САС взема също предвид като смекчаващо вината обстоятелство и констатациите от извършени проверки на ИА „Главна инспекция по труда“, от които е станало ясно, че не са осигурени страна на работодателя междудневни почивки и седмична почивка по Кодекса на труда.

От друга страна в решението се посочва, че синдромът на „бърнаут”не може да бъде причина за извършването на деянието, защото според вещите лица това състояние не е свързано с агресия, а с апатия и дистанциране на работещия от неговите задължения. „Интензивният работен график с минимална почивка,не може да е довел до замъглено съзнание поради прегаряне или по-известно като синдром на „бърнаут“,т.нар.болест на професионалното изчерпване”, констатират съдиите.

Въз основа на това съдебният състав стига до заключението, че „целите на наказанието могат да се постигнат и с налагане на наказание лишаване от свобода в размер на 16 години”, като последното ще е съответствено на извършеното от подсъдимата престъпление.

Софийски апелативен съд не смята, че изтичането на видеозаписите на деянието е повлияло на решението на първоинституционния съд и подсъдимата не е била лишена от право на честен процес .

„СГС е приел,че това е станало по неустановен в рамките на настоящия процес начин,като публикуването им и в средствата за масова информация е довело да нагнетяване на огромно обществено напрежение,включително и свързано с призиви за насилие срещу подсъдимата”, пише в решението.