bTV Media Group информира регистрираните си онлайн потребители за инцидент, в който външно лице е получило неоторизиран достъп до наши клиентски бази данни. Възможно e някои от личните данни на потребителите, използвани за регистрация в нашите уебсайтове, да са засегнати.

Никаква идентификационна информация за плащания не е засегната от инцидента. Никакви детайли за кредитни и дебитни карти, нито картови номера, нито трицифрени кодове (CVV код), нито други банкови детайли са могли да бъдат достъпени.

bTV незабавно взе всички необходими мерки, за да елиминира или минимизира потенциални вреди за потребителите, които биха могли да бъдат засегнати, както и за да предотврати следваща злонамерена активност, насочена към системите на компанията.

Нашите потребители трябва да сменят паролите си и да обръщат особено внимание на подозрителни имейли или друга комуникация от непознати трети страни.

Специално организиран екип осигурява повече информация на потребителите на [email protected] и при необходимост може да коментира с тях, според случая, предприемането на допълнителни превантивни мерки.

bTV своевременно информира компетентните органи, като им оказва пълно съдействие.

Отнасяме се към този инцидент изключително сериозно и съжаляваме за притеснението и неудобството, което той би могъл да предизвика у онлайн потребителите ни. Нашият първостепенен приоритет в този случай е защитата на техните интереси и екипът, посветен на случая, полага всички усилия в тази посока.

bTV Media Group категорично осъжда този криминален акт спрямо нашите онлайн потребители, особено във време на обявено извънредно положение в страната. За да отговорим адекватно на нарастващия брой заплахи от киберпрестъпници, сме внедрили още по-стриктни процеси за проверка и укрепване на системите си.