КЕВР наложи имуществена санкция от 20 000 лв. на „Топлофикация Перник“ във връзка с аварията на шламохранилището, която стана на 7 май.

След проверка на държавния регулатор е констатирано неизпълнение на Показателите за качество на топлоснабдяването и неспазване на Общите условия за продажба на топлинна енергия за битови нужди от „Топлофикация Перник”.

На 7 май дигата на шламохранилището започна да пропуска вода и се стигна до евакуация на живущите в района, а Перник остана без топла вода.