Полицията наложи санкции на фирмите, отговарящи за зимната поддръжка на пътя в Пловдив и областта. 

С четири акта са санкционирани две от фирмите за почистване.

След обилния снеговалеж на 13-и срещу 14 февруари служители на пловдивската полиция предприеха проверка за състоянието на пътната мрежа на територията на ОДМВР – Пловдив.

Констатирано е, че път II-64 в участъка от с. Труд до с. Михилци не се поддържа в изправно състояние, като фирмата, която има задължение за зимна поддръжка на пътя и снегопочистването му, не е изпълнила задължението си да направи това, за което й е съставен акт.

При проверка е установено, че и републикански път III-805 в участъка от с. Войсил до гр. Съединение не се поддържа в изправно състояние, като фирмата, имаща задължение за зимна поддръжка на пътя и снегопочистването му, не е изпълнила задължението си да го почисти, като за установеното административно нарушение също е наложена санкция. 

Акт е съставен и на фирмата, която е трябвало да изпълни ангажимент по снегопочистването на републикански път III- 642 в участъка от Хисаря до с. Калояново.

Фирмата, която е ангажирана със снегопочистването на пътищата в областния град, също не е изпълнила своя ангажимент, за което е взето административно отношение.  

На длъжностните лица, които не са взели своевременно мерки за отстраняване или сигнализиране за препятствие на пътя или неизправност на пътните принадлежности, които с действията си могат да застрашат безопасността на движението, са наложени глоби.

Предвидената от законодателя санкция е в размер от 2000 лв. до 7000 лв.