Тежки санкции след разследване на bTV.  Регионалната инспекция по околната среда и водите в Пазарджик ще глоби фирмата, която стопанисва незаконно опасни отпадъци в Панагюрище. 

Санкцията може да стигне до 106 хиляди лева. Законът за управление на отпадъците е нарушен в поне по пет пункта.

В bTV Новините ви показахме, как опасните отпадъци се съхраняват незаконно на площадката на военно предприятие и в склад на околовръстното шосе на град Панагюрище в близост до жилищни блокове.

Еко-инспекторите са установили, че не са изпълнени условията в разрешителното и са открили отпадъци, които не са включени в издаденото разрешително.

Не са предприети мерки за почистване на площадката от старо електрическо и електронно оборудване и не е водена отчетност за отпадъци.

Третирани са нерегламентирано на втори обект и не са изпълнени предписания, чийто срок изтече преди седмица.