Над 2/3 от високите жилищни блокове, ремонтирани  по Програмата за енергийна ефективност, са санирани със стиропор. Масово се използват материали от Румъния, които при тестове са показали по-ниски противопожарни качества, отколкото декларира производителят.

Заради съмненията за качествата на материалите вече тече проверка на топлоизолациите на всички високи блокове по програмата за саниране.

Топлоизолационните материали се делят на класове. Клас А1 и А2 са негорими и не разпространяват пламъците при пожар. Такава е минералната вата. Клас В са трудногорими, не поддържат горенето. Класовете D, E и F доказано горят.

Наша проверка показа, че в 70 на сто от блоковете, високи над 28 метра, по държавната програмата е използван EPS (ипиес), по познат ни като стиропор на румънските фирми. Според експлоатационните декларации, представени в общините те са от клас B и C. Т.е. горят трудно.

Според професор проф. Димитър Назърски от катедрата по строителни материали и изолации в УАСГ Назърски стиропорът гори и има най-ниските протипожарни качества.

Агенцията по техническия надзор е била сезиран от българската Асоциация по изолации. Партиди от материалите са изследвани в независима италианска лаборатория. Резултатът – материалите отговарят на по-нискъ клас от декларирания от фирмите.

Една от пробите дори се е оказала с по-ниски противопожарни качества, отколкото допуска законът за сградите над 10 етажа.

Потърсихме фирмите производители. От едната все още чакаме отговор, другата, чиито материал е дал по-лош резултат – D, отговори писмено:

"Според докладите за определяне на класа на реакция на огън, разработени от Министерството на вътрешните работи на Румъния – до 16 юни тази година, нашите продукти EPS 80+ имат клас на реакция на огън B"

Предстои да бъдат изследвани всички продукти на румънската фирма.

Какво ще се случи с вече санираните блокове с тези топлоизолационни материали и може ли да се стигне до смяна на изолации очаквайте утре!