Докато в Каварна администрация, местни общности и експерти търсят решение, свързано със забраните за строителство, риболов и земеделие в защитения „Комплекс Калиакра“, други бързат да строят в защитените зони. 

Работници започнаха ударни изкопни работи на терен, който е в „Натура 2000“ и попада в две защитени зони, с цел набързо да се излее плоча и да се построи сграда.

Снимка: bTV

Според главния архитект на община Каварна арх. Камен Жейнов строежът е незаконен, въпреки че има издадено строително разрешение.

„Това строително разрешение е изгубило правното си действие още на 4 септември 2015 г. Така че всъщност те са започнали незаконно строителство на базата на законно издадено, но вече несъществуващо разрешение за строеж“, каза Жейнов.

Снимка: bTV

Според екоинспекторите инвеститорът не е спазил и екологичното законодателство.

„Едната е защитена зона за опазване на дивите птици Калиакра, а другата е защитена зона за запазване на природните местообитания на дивата флора и фауна „Комплекс Калиакра“, обясни Стела Дочева, главен експерт в отдел „Превантивна дейност“ в РИОСВ Варна.

Снимка: bTV

От община Каварна са категорични, че строежът трябва да бъде премахнат.

„Възложителите ще бъдат приканени да си отстранят това, което е направено до момента, да върнат терена във вида, в който е бил преди да започне строителството“, каза главният архитект.

Снимка: bTV

Ако това не бъде направено доброволно, строежът ще бъде премахнат принудително.