Откраднато или спасено е Четвероевангелието на цар Иван Александър? Този въпрос от години вълнува историческата наука.

Ценният ръкопис, включен в Международния регистър на ЮНЕСКО "Паметта на света", е в Британската библиотека.

„През 1837 година един изследовател и колекционер, англичанин, посещава манастира св. Павел в Света гора, по име Робърт Карзън. Той заявява, че ръкописът му е подарен от игумена на манастира. Това в действителност е невъзможно. Човекът го е откраднал“, каза отец Никодим.

Още за пътя на Четвероевангелието на Иван Александър - утре във филма на Георги Тошев и Николай Барулов "Съкровището на монах Симеон", в поредицата "Непознатите" по bTV.