Онлайн услугите на Агенцията по вписванията ще бъдат ограничени днес в часовия диапазон 12:00 – 23:59, съобщиха от пресцентъра на институцията. Причините са планирани дейности по оптимизация на хардуера и софтуера на информационните системи.

Ще бъдат засегнати услуги, предоставяни от: Имотен регистър, Търговски регистър, Регистър БУЛСТАТ и Регистър на имуществените отношения на съпрузите.

Агенцията се извинява за причиненото неудобство.