Специален сайт към Агенцията по вписванията има за цел подпомага чуждите граждани при купуването и управлението на недвижими имоти в България. За разработването на интернет страницата правителството отпусна 30 хиляди лева през юли.

Правосъдният министър Диана Ковачева обясни пред медиите, че сайтът ще осигури онлайн обслужване на чуждите граждани, както и възможност за препращане на получени сигнали за нередности до компетентното ведомство. Очаква се онлайн „помагалото” да облекчи работата на инвеститорите и да намали оплакванията им към чуждестранни посолства у нас.

„Новият сайт ще ни осигури предсказуема среда за чуждите граждани и юридическите лица, които инвестират у нас. Първите сигнали за измами достигнаха преди две години и през март решихме да направим този сайт. За него много ни помогнаха посолствата на Великобритания, Белгия, Норвегия и Русия”, допълни Ковачева в присъствието на премиера и британския посланик.

Правосъдният министър разясни допълнително мотивите зад реализирания онлайн проект с факта, че много често български и чужди граждани стават жертви на измами с недвижими имоти. „Сайтът работи в реално време, има информация на три езика - български, английски и руски. Хората още преди да достигнат до адвокат могат да видят евентуални проблеми. Разработихме възможност за директно запитване от граждани до агенцията и в рамките на един ден се получава отговор от експертите на АП”, посочи още Ковачева.

Борисов похвали министърът за положените усилия и на свой ред обяви, че на 5 декември „ще предоставим още една услуга - с СМС хората ще получават уведомления, че има движение по тяхната собственост”.