Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) ще реши как да преназначи съдиите от двете спецсъдилища, които ще преустановяват работа на 27 юли.

Дотогава ВСС трябва да преназначи магистратите от закритите структури.

С промените в закона беше записано в един съд да се преназначават до една четвърт от спецсъдиите, а в една прокуратура и един следствен отдел - до една трета от спецпрокурорите и спецследователите. Този текст обаче беше отменен от Конституционния съд преди дни.

Очаква се съдийската колегия да дебатира и по възможността за преструктуриране на Съдебната палата в София.