След повече от три часа преброяване няма нито един избран от шестимата нови кадровици във ВСС. Нито един не е събрал необходимите гласове.

Днес са гласували над 60% от съдиите, което означава, че вотът е редовен.

Новите кадровици не са избрани, защото по закон до избор се стига тогава, когато кандидатите са получили повече от половината от действителните гласове.

Повторен избор има и когато не са избрани всички шестима. Второто гласуване ще бъде в неделя.

Днес съдиите от цялата страна гласуваха с бюлетини в Съдебната палата в София и електронно.