Висшият съдебен съвет ще заседава извънредно в понеделник по повод парите за съдебната власт през следващата година. Това обяви във Варна министърът на правосъдието Цецка Цачева.

В проектобюджета се предвижда сериозно орязване на средствата за дрехи на съдебните служители. Според промените, те ще получават до 450 лв. за дрехи вместо до две заплати, както е в момента. Общата сума в проектобюджета е със 100 млн. лева по-малко от поисканото от Висшия съдебен съвет.

Същевременно обаче се предвиждат над 17 милиона лева повече за възнаграждения в Главна дирекция "Охрана" и Главна дирекция "Изтърпяване на наказанията". Уважено е и искането за повече щатни бройки в двете дирекции, които на няколко пъти се вдигаха на протест.

„Разбира се, те не са толкова, колкото аз съм поискала, съгласно предложенията и на административното ръководство и на синдикалните организации. Но все пак в рамките на една 3-годишна перспектива мисля, че по този начин ще решим проблема и с човешкия фактор”, коментира Цецка Цачева.