Софийският градски съд отказа регистрация на политическата партия „Нормална държава” на Георги Кадиев.

Аргументът на съда е, че в устава на партията не са вписани целите, за които тя работи, и начинът, по който ще ги постигне.

Липсата на този елемент от устава прави невъзможна проверката, която дължи съдът относно това дали посочените в учредителната декларация основни принципи и цели на формацията са били приети и мотивирали присъстващите на учредителното събрание лица да вземат решение да образуват политическата партия, обясняват от съда.

В устава също така не са вписани и принципите, от които ще се води партията при извършване на дейността си.

Решението на СГС може да бъде обжалвано пред Върховния касационен съд в седемдневен срок.